Faradays AC-DC and Electromagnetism


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Faradays AC-DC and Electromagnetism
Omtale The students will develop an understanding of the difference between AC and DC current, learn how an electromagnet works and learn how AC and DC current affect the magnetic field of an electromagnet
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Magnetism
Simuleringar Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattarar Steve Reeves
Skule / Organisasjon Standley Lake High School
Lasta opp 28.07.05
Oppdatert 04.08.05