CCK - Series & Parallel - Current Flow


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel CCK - Series & Parallel - Current Flow
Omtale This activity shows the basic differences between serries and parallel curcuits.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Heat, Stat Mech, Thermo
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Steve Reeves
Skule / Organisasjon Standley Lake High School
Lasta opp 28.07.05
Oppdatert 07.08.05