Sponsorar

PhET vil takke dei følgjande organisasjonane, selskapa og enkeltindivida for støtta:

Finansiell støtte

Bidragsytarar på platinanivå ($100k+)

Bidragsytarar på gullnivå ($10k - $100k)

Bidragsytarar på sølvnivå ($5k - $10k)

Bidragsytarar på bronsenivå ($1k - $5k)

Technical Support