Bereikbaarheid Simulaties

Een simulatie met alternatieve invoer voegt toegang met het toetsenbord toe aan de traditionele invoer met muis en aanraking. Leerlingen kunnen navigeren en vol gaan voor interactie met de simulatie met het toetsenbord.
Simulaties met de alternatieve invoer kunnen beschrijvingen bevatten die interactieve voorwerpen en waarden vastleggen. Deze eenvoudige beschrijvingen zijn, als ze beschikbaar zijn, bereikbaar met schermlezer software.

Een simulatie met geluid aan kan geluiden toevoegen om een indringende en betekenisvolle belevenis te geven voor alle leerlingen met visuele beperkingen. Geluid is nauwkeurig ontworpen om de veranderingen van de waarden van de wetenschappelijke concepten van de simulatie voor te stellen. Interacties met geluid geven toegang tot de wetenschap op een niet visuele manier. Geluidseffecten worden ook gebruikt bij het ontwerpen van een simulatie om de leerlingen te helpen verbindingen te maken met dingen die gebeuren in het echte leven (bijv. schurend geluid van een voet op een mat). Onafhankelijk daarvan of tegelijk kunnen deze geluiden een leerbelevenis voor al de leerlingen bevorderen. Geluid kan afgezet worden door te drukken op de algemene geluidstoets in het menu van de simulatie.

Een simulatie met interactieve beschrijving geeft een volledig beschreven interactieve proef die met het toetsenbord te doen is, dynamisch te updaten en automatisch reageert op veranderingen die een gebruiker maakt. Bij gebruik van schermlezer software geeft de interactieve beschrijving een stevige interactieve belevenis voor leerlingen die blind zijn of een ernstige visuele beperking hebben.

A mobile accessible sim provides a fully described interactive experience that is accessible with VoiceOver and its special screen reader touch gestures. Using VoiceOver and touch gestures students can engage in a dynamic described experience along side peers using the visual sim. Mobile accessibility provides an engaging described interactive experience for students who are blind or have a severe vision impairment. Students must have access to and know how to use a touch device with the latest iOS, such as an iPad or iPhone.

A sim with zoom and magnification enables all students to zoom in for a closer look. Students can use pinch to zoom and drag gestures to zoom in and pan around on touch devices. With the keyboard, students can zoom in using typical keyboard shortcuts (Mac: Command +/-, Windows: Ctrl +/-) or pan to an area for close examination using arrow keys. The sim auto pans to keep the focused item in view when using a keyboard.

Het prototype icoon wijst erop dat de opgelijste eigenschappen van de toegankelijkheid van de simulatie zich nog in de ontwerpfase bevinden. Iedereen wordt uitgenodigd om de simulaties uit te proberen en bruikbare terugkoppeling te geven. Bedenk daarbij dat prototypes in ontwikkeling zijn en nog niet afgewerkt en volledig getest.

Ballonnen en statische elektriciteit alternative input interactive description

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, , ,
 • Gepubliceerde Versie: Ballonnen en statische elektriciteit
 • Wrijf op een ballon om de concepten van statische elektriciteit zoals verplaatsing van lading, aantrekking, afstoting en geïnduceerde lading te onderzoeken.

De wet van Coulomb alternative input

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , , ,
 • Gepubliceerde Versie: De wet van Coulomb
 • Bekijk de veranderingen van de elektrostatische kracht als je speelt met de afstand tussen de ladingen en de hoeveelheden van lading zowel op macro als atomaire schaal.

De wet van Faraday alternative input sound an sonification zoom and magnification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , Geluid aan, Zoom en Vergroting,
 • Gepubliceerde Versie: De wet van Faraday
 • Onderzoek de wet van Faraday en hoe het veranderen van de magnetische flux het stromen van elektrische ladingen kan veroorzaken!

Wrijving alternative input interactive description sound an sonification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Wrijving
 • Pak de Chemie om met concepten te spelen en meer te ontdekken over wrijving. Noteer dat bij het gebruiken van de VoiceOver screen reader bij deze simulatie het gemakkelijk is om de VoiceOver Quick Nav mode te activeren bij het bewegen van het boek over Chemie. Het is echter beter Quick Nav af te zetten.

Gravitatiekracht lab alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Mobile Accessibility Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Gravitatiekracht lab
 • Maak de gravitatiekracht zichtbaar die twee bollen op elkaar uitoefenen. Beweeg de bollen (in meter), verander de massa (in kilogram) en neem de veranderingen waar van de gravitatiekrachten die m1 en m2 op elkaar uitoefenen.

Gravitatiekracht lab: eenvoudig alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Mobile Accessibility Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Gravitatiekracht lab: eenvoudig
 • Visualiseer de gravitatiekracht die twee voorwerpen op elkaar uitoefenen.<br/>Ontdek de factoren die invloed hebben op de aantrekking door de gravitatie.<br/>Bepaal hoe het veranderen van deze factoren de gravitatiekracht veranderen.

John Travolta(ge) alternative input interactive description sound an sonification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: John Travolta(ge)
 • Wek vonken op met John Travolta(ge). Onderzoek hoe het opladen van John door het wrijven van zijn voet op de mat en het bewegen van zijn hand maken dat hij een elektrische schok krijgt!

Molariteit alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Mobile Accessibility Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Molariteit
 • Wat is de concentratie? Onderzoek het verband tussen mol, liter en molariteit door het aanpassen van de hoeveelheid opgeloste stof en het volume van de oplossing en het volume van de oplossing en door het veranderen van oplosmiddel om verschillende chemische stoffen in water met elkaar te vergelijken.

Moleculen en licht alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Mobile Accessibility Geluid aan, Zoom en Vergroting,
 • Gepubliceerde Versie: Moleculen en licht
 • Leg lichtbron aan om te onderzoeken. Bekijk wat er gebeurt in het waarnemingsvenster bij een verschillende combinatie van lichtbron en molecule. Noteer dat deze simulatie de eerste is om te zoomen als het nodig is om dichterbij te bekijken.

Wet van Ohm alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Mobile Accessibility Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Wet van Ohm
 • Play with voltage and resistance sliders and observe changes to the equation and circuit.<br/>Speel met de schuivers voor de spanning en de weerstand en bekijk de veranderingen voor de vergelijking en het circuit.

Weerstand van een draad alternative input interactive description sound an sonification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Weerstand van een draad
 • Bestudeer de veranderingen van de vergelijking en de draad als je speelt met de soortelijke weerstand, lengte en oppervlakte schuifblokken.

prototype Capacitor Lab: Basics alternative input

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , ,
 • Prototype Version: CLB 1.0.0-dev.14
 • An early exploration (2015) into how to make a sim accessible has taken place for Capacitor Lab Basics. The sim is keyboard navigable with some auditory descriptions when using 'Forms' mode with a screen reader. We are working on updating the content and the interactions, so that the simulation can be accessed by a screen reader in any mode. This prototype has been tested with NVDA and Firefox.

prototype Faraday's Law alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, Mobile Accessibility Zoom en Vergroting
 • Prototype Version: 1.5.0-dev.5
 • Grab the bar magnet to explore and investigate Faraday's law and how a changing magnetic flux can produce a flow of electricity! In this prototype we are working on the interactive description design.

prototype Forces and Motion: Basics alternative input

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , ,
 • Prototype Version: FAMB 2.0.0-accessible-instance.2
 • An early exploration (2015) into how to make a sim accessible has taken place for Forces and Motion Basics. It has working keyboard navigation and auditory descriptions for the 'Net Force' screen when the screen reader is in 'Forms' mode. We are working on updating the content so that it can be read by the screen reader in any mode. Notes for the main interaction: Press 'Enter' or 'Spacebar' to enter a group of pullers. Once in the group, use 'Arrow' keys to choose which puller you wish to select. Press 'Enter' or 'Spacebar' to select puller and move to knot selection. Use 'Arrow' keys to choose between different knots. Press 'Escape' to leave a group of pullers or knots, 'Tab' to leave group and go to next element. This prototype has been tested with NVDA and Firefox.

prototype Gravity Force Lab: Basics alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, Mobile Accessibility Zoom en Vergroting
 • Prototype Version: 1.1.0-dev.30
 • This prototype version of Gravity Force Lab: Basics offers our new pan and zoom feature as well as a customizable self-voicing feature that uses web speech (i.e., no screen reader necessary for speech output). Once you enable web speech, you can select different "Preferences" in the "Self-Voicing Quick Menu".

prototype John Travoltage alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, Mobile Accessibility Zoom en Vergroting
 • Prototype Version: 1.6.0-dev.41
 • This prototype version of John Travoltage offers our new pan and zoom feature as well as a customizable self-voicing feature that uses web speech (i.e., no screen reader necessary for speech output). Once you enable web speech, you can select different "Preferences" in the "Self-Voicing Quick Menu".

prototype Plinko Probability alternative input

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , ,
 • Prototype Version: PP 1.2.0-dev.3
 • Drop balls to begin observations. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog, and simple descriptions are in progress.

prototype Ratio and Proportion alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, Mobile Accessibility Zoom en Vergroting
 • RC Version: 1.0.0-rc.2
 • Play with the left and right hands in different ways, and explore ratio and proportion. Start on the Discover screen to find each challenge ratio by moving the hands. Then, on the Create screen, set your own challenge ratios. Once you've found a challenge ratio, try to move both hands while maintaining the challenge ratio.

prototype Reactants, Products and Leftovers alternative input interactive description

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, ,
 • Prototype Version: RPAL 1.2.0-dev.3
 • Build sandwiches, then investigate molecules to explore reactants products and leftovers. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog, and simple descriptions are in progress.

prototype Rutherford Scattering alternative input

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , ,
 • Prototype Version: RS 1.1.0-dev.4
 • Stream alpha particles to begin observations in Rutherford’s experiment. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog.

Leerlingen kunnen reeds multipele invoermethoden gebruiken om te interageren met de simulatie, bij voorbeeld door gebruik te maken van een muis, trackpad of aanraking. Het toevoegen van de navigatie met het toetsenbord breidt de mogelijkheden voor de invoermethoden uit door de invoer met het indrukken van toetsen op het klavier toe te laten en eveneens door hulptoestellen zoals schakelaars, joysticks, alternatieve toetsenborden, elektronsiche aanwijstoestellen, sip en puff systemen en nog meer.

Our design strategy for keyboard navigation and keyboard access is to:

We ontwerpen beschrijvingen die luidop gelezen worden door de schermlezer. Deze beschrijvingen voorzien in een bijkomende uitvoer voor de simulaties. Eenvoudige en dynamische beschrijvingen geven tesamen aan de leerlingen toegang tot een niet zichtbare laag die zorgt voor een stevige tekst gebaseerde mode van de scherm layout, navigatie, interacties en informatie over de dynamische toestand en dynamische terugkoppeling van wat er gebeurt (bijv. alarmen) gedurende de interactie. Simulaties met beschrijvingen zullen eveneens beschikbaar gemaakt zijn met toegang langs het klavier.

Toekomstig onderzoek zal vooral gaan over het maken van beschrijvingen beschikbaar voor meer leerlingen; Voor het ogenblik zijn de beschrijvingen bereikbaar gebruikmakend van schermlezers in de volgen schermlezer-browser combinaties:

 • NVDA en Firefox op Windows
 • JAWS en Chrome op Windows
 • VoiceOver en Safari op Mac OS

Door gebruik te maken van schermlezers kunnen de leerlingen navigeren en op ieder moment lezen in de simulatie gebruikmakend van de Pijl toetsen (bijv. de schermlezer cursortoetsen). De leerlingen kunnen met hun schermlezer commando's skimmen en scannen (bijv. navigeren volgens streek, door titels en door interactieve elementen).

Bijkomend kunnen de leerlingen wat ook hun schermlezer is de Tab toets en de Schifttoets bebruiken om voorwaarts en achterwaarts te navigeren door de mogelijke interacties van de simulatie.

Twee fasen aanpak voor ontwerp van beschrijving

Het ontwerp van dynamische beschrijvingen die zorgen voor een volledig beschreven versie van de simulatie zijn complex en nemen het meest tijd in beslag om te ontwerpen en te testen. Bij het pogen om een bredere toegang vlugger mogelijk te maken hebben we twee fasen voor het ontwerpen van de beschrijvingen:

 1. In fase 1 ontwerpen we voor de simulaties eenvoudige beschrijvingen die zorgen voor de orientatie van de layout en de namen voor de interactieve elementen.
 2. In fase 2 ontwerpen we de dynamische beschrijvingen van de simulaties die alle dynamische informatie over de toestand en de dynamische interactieve alarmen geven die beschrijven wat er gebeurt.

In ons onderzoek refereren we naar eenvoudige beschrijvingen als statische beschrijvingen (beschrijvingen die essentieel niet veranderen). Dynamische beschrijvingen en interactieve alarmen zijn de beschrijvingen die ontworpen worden in fase 2 en een volledig beschreven interactieve belevenis mogelijk maken. Voor een discussie van ons onderzoek over beschrijving kan u ons artikel over de strategie van de beschrijving For a discussion (Smith, Lewis & Moore, 2017) bekijken. Gebaseerd op wat we geleerd hebben in het onderzoek over ontwerpen, doen we er alles aan om simulaties die bestuurbaar zijn met het toetsenbord met hun eenvoudige statische beschrijvingen ter beschikking te stellen om een minimale niet zichtbare toegang mogelijk te maken. Voor de volledig beschreven dynamsiche belevenis zal een langer onderzoek, ontwerp en ontwikkelings cyclus nodig zijn.

Het toevoegen van geluid is het gebruik van niet verbale geluiden (zoals musicale tonen) om informatie te geven. Leerlingen die de beschrijvingen moeten ontvangen in de simulaties zal het gebruik van geluid een versterking zijn van de teksten en een pad geven om informatie te ontvangen die van nature continu is en die moeilijk kan met woorden. Voor leerlingen die visueel de simulatie ontdekken geeft het gebruik van geluid een nieuwe mogelijkheid om complexe verbanden te ontdekken. Simulaties met geluid worden getest met browsers die web audio hebben. Zoals:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari