Bereikbaarheid Simulaties

Een simulatie met alternatieve invoer voegt toegang met het toetsenbord toe aan de traditionele invoer met muis en aanraking. Leerlingen kunnen navigeren en vol gaan voor interactie met de simulatie met het toetsenbord.
Simulaties met de alternatieve invoer kunnen beschrijvingen bevatten die interactieve voorwerpen en waarden vastleggen. Deze eenvoudige beschrijvingen zijn, als ze beschikbaar zijn, bereikbaar met schermlezer software.

Een simulatie met geluid aan kan geluiden toevoegen om een indringende en betekenisvolle belevenis te geven voor alle leerlingen met visuele beperkingen. Geluid is nauwkeurig ontworpen om de veranderingen van de waarden van de wetenschappelijke concepten van de simulatie voor te stellen. Interacties met geluid geven toegang tot de wetenschap op een niet visuele manier. Geluidseffecten worden ook gebruikt bij het ontwerpen van een simulatie om de leerlingen te helpen verbindingen te maken met dingen die gebeuren in het echte leven (bijv. schurend geluid van een voet op een mat). Onafhankelijk daarvan of tegelijk kunnen deze geluiden een leerbelevenis voor al de leerlingen bevorderen. Geluid kan afgezet worden door te drukken op de algemene geluidstoets in het menu van de simulatie.

Een simulatie met interactieve beschrijving geeft een volledig beschreven interactieve proef die met het toetsenbord te doen is, dynamisch te updaten en automatisch reageert op veranderingen die een gebruiker maakt. Bij gebruik van schermlezer software geeft de interactieve beschrijving een stevige interactieve belevenis voor leerlingen die blind zijn of een ernstige visuele beperking hebben.

A mobile accessible sim provides a fully described interactive experience that is accessible with VoiceOver and its special screen reader touch gestures. Using VoiceOver and touch gestures students can engage in a dynamic described experience along side peers using the visual sim. Mobile accessibility provides an engaging described interactive experience for students who are blind or have a severe vision impairment. Students must have access to and know how to use a touch device with the latest iOS, such as an iPad or iPhone.

Het prototype icoon wijst erop dat de opgelijste eigenschappen van de toegankelijkheid van de simulatie zich nog in de ontwerpfase bevinden. Iedereen wordt uitgenodigd om de simulaties uit te proberen en bruikbare terugkoppeling te geven. Bedenk daarbij dat prototypes in ontwikkeling zijn en nog niet afgewerkt en volledig getest.

Ballonnen en statische elektriciteit

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, , ,
 • Gepubliceerde Versie: Ballonnen en statische elektriciteit
 • Wrijf op een ballon om de concepten van statische elektriciteit zoals verplaatsing van lading, aantrekking, afstoting en geïnduceerde lading te onderzoeken.

De wet van Coulomb

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , , ,
 • Gepubliceerde Versie: De wet van Coulomb
 • Bekijk de veranderingen van de elektrostatische kracht als je speelt met de afstand tussen de ladingen en de hoeveelheden van lading zowel op macro als atomaire schaal.

Wrijving

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Wrijving
 • Pak de Chemie om met concepten te spelen en te ontdekken over wrijving. Noteer dat bij het gebruiken van de VoiceOver screen reader bij deze simulatie het gemakkelijk is om de VoiceOver's Quick Nav mode te activeren bij het bewegen van het boek over Chemie. Het is echter beter Quick Nav af te zetten.

Gravitatiekracht lab

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Mobile Accessibility Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Gravitatiekracht lab
 • Maak de gravitatiekracht zichtbaar die twee bollen op elkaar uitoefenen. Beweeg de bollen (in meter), verander de massa (in kilogram) en neem de veranderingen waar van de gravitatiekrachten die m1 en m2 op elkaar uitoefenen.

Gravitatiekracht Lab: eenvoudig

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Mobile Accessibility Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Gravitatiekracht Lab: eenvoudig
 • Visualiseer de gravitatiekracht die twee voorwerpen op elkaar uitoefenen.<br/>Ontdek de factoren die invloed hebben op de aantrekking door de gravitatie.<br/>Bepaal hoe het veranderen van deze factoren de gravitatiekracht veranderen.

John Tra(voltage)

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: John Tra(voltage)
 • Wek vonken op met John Travoltage. Onderzoek hoe het opladen van John door het wrijven van zijn voet op de mat en het bewegen van zijn hand maken dat hij een elektrische schok krijgt!

Molariteit

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Mobile Accessibility Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Molariteit
 • Wat is de concentratie? Onderzoek het verband tusssen mol, liter en molariteit door het aanpassen van de hoeveelheid opgeloste stof en het volume van de oplossing en het volume van de oplossing en door het veranderen van oplosmiddel om verschillende chemische stoffen in water met elkaar te vergelijken.

Moleculen en licht

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , , ,
 • Gepubliceerde Versie: Moleculen en licht
 • Verschuif de schuifblok van de lichtbron en begin met te bekijken hoe verschillende moleculen reageren op de verschillende lichtbronnen. Noteer dat de interactieve elementen in deze simulatie een eenvoudige verklaring hebben dat bereikbaar is door gebruik te maken van een schermlezer.

Wet van Ohm

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Mobile Accessibility Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Wet van Ohm
 • Play with voltage and resistance sliders and observe changes to the equation and circuit.<br/>Speel met de schuivers voor de spanning en de weerstand en bekijk de veranderingen voor de vergelijking en het circuit.

Weerstand van een draad

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, ,
 • Gepubliceerde Versie: Weerstand van een draad
 • Bestudeer de veranderingen van de vergelijking en de draad als je speelt met de soortelijke weerstand, lengte en oppervlakte schuifblokken.

Capacitor Lab: Basics

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , ,
 • Prototype Version: CLB 1.0.0-dev.14
 • An early exploration (2015) into how to make a sim accessible has taken place for Capacitor Lab Basics. The sim is keyboard navigable with some auditory descriptions when using 'Forms' mode with a screen reader. We are working on updating the content and the interactions, so that the simulation can be accessed by a screen reader in any mode. This prototype has been tested with NVDA and Firefox.

Forces and Motion: Basics

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , ,
 • Prototype Version: FAMB 2.0.0-accessible-instance.2
 • An early exploration (2015) into how to make a sim accessible has taken place for Forces and Motion Basics. It has working keyboard navigation and auditory descriptions for the 'Net Force' screen when the screen reader is in 'Forms' mode. We are working on updating the content so that it can be read by the screen reader in any mode. Notes for the main interaction: Press 'Enter' or 'Spacebar' to enter a group of pullers. Once in the group, use 'Arrow' keys to choose which puller you wish to select. Press 'Enter' or 'Spacebar' to select puller and move to knot selection. Use 'Arrow' keys to choose between different knots. Press 'Escape' to leave a group of pullers or knots, 'Tab' to leave group and go to next element. This prototype has been tested with NVDA and Firefox.

Molecules and Light

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, Interactieve beschrijving, Geluid aan, Mobile Accessibility
 • Prototype Version: MAL 1.5.0-dev.50
 • Turn light source on to explore. Observe what happens in the observation window as you set up different combinations of light source and molecule. Note this prototype supports browser zooming options, so zoom in for a closer look, if you need to.

Plinko Probability

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , ,
 • Prototype Version: PP 1.2.0-dev.3
 • Drop balls to begin observations. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog, and simple descriptions are in progress.

Reactants, Products and Leftovers

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , ,
 • Prototype Version: RPAL 1.2.0-dev.3
 • Build sandwiches, then investigate molecules to explore reactants products and leftovers. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog, and simple descriptions are in progress.

Rutherford Scattering

 • Eigenschappen: Alternatieve Invoer, , ,
 • Prototype Version: RS 1.1.0-dev.4
 • Stream alpha particles to begin observations in Rutherford’s experiment. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog.

Leerlingen kunnen reeds multipele invoermethoden gebruiken om te interageren met de simulatie, bij voorbeeld door gebruik te maken van een muis, trackpad of aanraking. Het toevoegen van de navigatie met het toetsenbord breidt de mogelijkheden voor de invoermethoden uit door de invoer met het indrukken van toetsen op het klavier toe te laten en eveneens door hulptoestellen zoals schakelaars, joysticks, alternatieve toetsenborden, elektronsiche aanwijstoestellen, sip en puff systemen en nog meer.

Our design strategy for keyboard navigation and keyboard access is to:

We ontwerpen beschrijvingen die luidop gelezen worden door de schermlezer. Deze beschrijvingen voorzien in een bijkomende uitvoer voor de simulaties. Eenvoudige en dynamische beschrijvingen geven tesamen aan de leerlingen toegang tot een niet zichtbare laag die zorgt voor een stevige tekst gebaseerde mode van de scherm layout, navigatie, interacties en informatie over de dynamische toestand en dynamische terugkoppeling van wat er gebeurt (bijv. alarmen) gedurende de interactie. Simulaties met beschrijvingen zullen eveneens beschikbaar gemaakt zijn met toegang langs het klavier.

Toekomstig onderzoek zal vooral gaan over het maken van beschrijvingen beschikbaar voor meer leerlingen; Voor het ogenblik zijn de beschrijvingen bereikbaar gebruikmakend van schermlezers in de volgen schermlezer-browser combinaties:

 • NVDA en Firefox op Windows
 • JAWS en Chrome op Windows
 • VoiceOver en Safari op Mac OS

Door gebruik te maken van schermlezers kunnen de leerlingen navigeren en op ieder moment lezen in de simulatie gebruikmakend van de Pijl toetsen (bijv. de schermlezer cursortoetsen). De leerlingen kunnen met hun schermlezer commando's skimmen en scannen (bijv. navigeren volgens streek, door titels en door interactieve elementen).

Bijkomend kunnen de leerlingen wat ook hun schermlezer is de Tab toets en de Schifttoets bebruiken om voorwaarts en achterwaarts te navigeren door de mogelijke interacties van de simulatie.

Twee fasen aanpak voor ontwerp van beschrijving

Het ontwerp van dynamische beschrijvingen die zorgen voor een volledig beschreven versie van de simulatie zijn complex en nemen het meest tijd in beslag om te ontwerpen en te testen. Bij het pogen om een bredere toegang vlugger mogelijk te maken hebben we twee fasen voor het ontwerpen van de beschrijvingen:

 1. In fase 1 ontwerpen we voor de simulaties eenvoudige beschrijvingen die zorgen voor de orientatie van de layout en de namen voor de interactieve elementen.
 2. In fase 2 ontwerpen we de dynamische beschrijvingen van de simulaties die alle dynamische informatie over de toestand en de dynamische interactieve alarmen geven die beschrijven wat er gebeurt.

In ons onderzoek refereren we naar eenvoudige beschrijvingen als statische beschrijvingen (beschrijvingen die essentieel niet veranderen). Dynamische beschrijvingen en interactieve alarmen zijn de beschrijvingen die ontworpen worden in fase 2 en een volledig beschreven interactieve belevenis mogelijk maken. Voor een discussie van ons onderzoek over beschrijving kan u ons artikel over de strategie van de beschrijving For a discussion (Smith, Lewis & Moore, 2017) bekijken. Gebaseerd op wat we geleerd hebben in het onderzoek over ontwerpen, doen we er alles aan om simulaties die bestuurbaar zijn met het toetsenbord met hun eenvoudige statische beschrijvingen ter beschikking te stellen om een minimale niet zichtbare toegang mogelijk te maken. Voor de volledig beschreven dynamsiche belevenis zal een langer onderzoek, ontwerp en ontwikkelings cyclus nodig zijn.

Het toevoegen van geluid is het gebruik van niet verbale geluiden (zoals musicale tonen) om informatie te geven. Leerlingen die de beschrijvingen moeten ontvangen in de simulaties zal het gebruik van geluid een versterking zijn van de teksten en een pad geven om informatie te ontvangen die van nature continu is en die moeilijk kan met woorden. Voor leerlingen die visueel de simulatie ontdekken geeft het gebruik van geluid een nieuwe mogelijkheid om complexe verbanden te ontdekken. Simulaties met geluid worden getest met browsers die web audio hebben. Zoals:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari