Acceleration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Acceleration
वर्णन Students will understand how mass and applied force affect acceleration.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, Remote Learning, गृहपाठ
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द mass force acceleration
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5), Forces and Motion: Basics


लेखक Tameka Smallwood
शाळा/संस्था PGCPS
दाखल दिनांक 9/22/22
आद्यवत 9/22/22