Acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Acceleration
Mô tả Students will understand how mass and applied force affect acceleration.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá mass force acceleration
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Tameka Smallwood
Trường / Tổ chức PGCPS
Ngày đăng ký 22/09/2022
Ngày cập nhật 22/09/2022