Ideas previas


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Ideas previas
वर्णन IDEAS PREVIAS
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Remote Learning
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द CINÉTICA, ENERGÍA, POTENCIAL
सादश्य फॅरेडेचा नियम (HTML5)


लेखक irma aguiñaga
संपर्क ईमेल paty_ausi@hotmail.com
शाळा/संस्था Patty
दाखल दिनांक 11/30/20
आद्यवत 11/30/20