PhET: Energy Forms Worksheet


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PhET: Energy Forms Worksheet
वर्णन This is a simple worksheet for middle school students. Use this after you have taught conduction, convection, and radiation.
विषय रसायनशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Remote Learning, गृहपाठ
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Grade 6 or 7
सादश्य ऊर्जेचे प्रकार आणि त्यांचे रूपांतर (HTML5)


लेखक Justin Carlson
शाळा/संस्था American Cooperative School of Tunis
दाखल दिनांक 10/6/20
आद्यवत 10/6/20