PhET: Energy Forms Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET: Energy Forms Worksheet
Mô tả This is a simple worksheet for middle school students. Use this after you have taught conduction, convection, and radiation.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Homework, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Grade 6 or 7
Mô phỏng Năng lượng: các dạng và sự chuyển hoá (HTML5)


Tác giả Justin Carlson
Trường / Tổ chức American Cooperative School of Tunis
Ngày đăng ký 06/10/2020
Ngày cập nhật 06/10/2020