Concentration PhET Simulation Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Concentration PhET Simulation Lab
वर्णन This lab asks students to experiment with solutes, solvents, and saturation levels.
विषय इतर, रसायनशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द concentration, saturation, solubility
सादश्य कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5)


लेखक Malorie Patterson
शाळा/संस्था Northwoods Park Middle
दाखल दिनांक 1/5/20
आद्यवत 1/5/20