Som


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Som
वर्णन Atividade guiada sobre Som e interferência.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Som, amplitude, frequência, medição e interferência.
सादश्य Sound


लेखक Cremilson Souza
शाळा/संस्था Escola
दाखल दिनांक 9/23/19
आद्यवत 9/23/19