Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द beweging, constante snelheid, kracht, nettokracht, versnellen, vertragen
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5)


लेखक Martijn van der Hoff
शाळा/संस्था Christiaan Huygens College
दाखल दिनांक 2/7/18
आद्यवत 2/7/18