The Doppler Effect


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक The Doppler Effect
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Sound
सादश्य Sound


लेखक Craig Reuter
संपर्क ईमेल craig.reuter@cd-csd.org
शाळा/संस्था Central DeWitt High School
दाखल दिनांक 3/22/17
आद्यवत 3/22/17