Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Ondas


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Ondas
वर्णन Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Som
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Ondas Sonoras
सादश्य Sound


लेखक Guilherme Wendell Monção
संपर्क ईमेल guilhermewendellmav@gmail.com
शाळा/संस्था IFNMG
दाखल दिनांक 12/9/16
आद्यवत 12/9/16