Energy Skate Park


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energy Skate Park
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा, संकल्पना प्रश्न
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Galileo, Kinetic Energy, Potential Energy
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Adam Wolfe
शाळा/संस्था TGHS
दाखल दिनांक 3/5/15
आद्यवत 3/5/15