Determination of Planck's Constant


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Determination of Planck's Constant
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Planck's Constant
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक Mike Mikhaiel
संपर्क ईमेल mikhaielm@wpunj.edu
शाळा/संस्था William Paterson University
दाखल दिनांक 9/27/13
आद्यवत 9/27/13