Determination of Planck's Constant


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Determination of Planck's Constant
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Planck's Constant
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Mike Mikhaiel
E-post for kontakt mikhaielm@wpunj.edu
Skule / Organisasjon William Paterson University
Lasta opp 27.09.13
Oppdatert 27.09.13