DC Parallel Circuits


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक DC Parallel Circuits
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द circuits, dc, parallel
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Michael Noel
संपर्क ईमेल mrmichaelnoel.com@gmail.com
शाळा/संस्था Blissfield Community Schools
दाखल दिनांक 3/12/12
आद्यवत 3/13/12