Momentum and Center of Mass


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Momentum and Center of Mass
वर्णन The PheT simulation part is the second half of this activity.
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Elastic, Inelastic, Kinetic Energy, Momentum, Perfectly Inelastic, center of mass
सादश्य दे धक्का !


लेखक Sarah Stanhope
शाळा/संस्था Easley High School
दाखल दिनांक 1/27/11
आद्यवत 1/27/11