Qüestionari simulador skate


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Qüestionari simulador skate
内容 Qüestionari sobre el simulador de l'skate, on s'exploren algunes idees sobre energia cinètica, energia potencial, energia mecànica i fregament. Està plantejat pensant en alumnes de 4t d'ESO, a un nivell d'exploració d'idees i consolidació de coneixements bàsics. També és una eina útil per veure si realment han interioritzat el coneixement sobre energia cinètica i potencial gravitatòria.
課題 物理学
レベル 高等学校
タイプ Discussion Prompts, Multiple-Choice Concept Questions, 宿題
所要時間 60 分
解答を含む いいえ
言語 カタルーニャ語
キーワード Conservació de l'energia, Energia cinètica, Energia potencial, fregament.
シミュレーション エネルギースケートパーク (HTML5)


著者 Joan Martí
学校 / 団体 Institut Ramon Berenguer IV
送信日 22/04/29
更新日 22/04/29