Spajanje više trošila


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Spajanje više trošila
内容 Nastavni listić za samostalno istraživanje svojstava serijskih spojeva na primjerima sa više trošila
課題 物理学
レベル その他
タイプ Guided Activity
所要時間 60 分
解答を含む いいえ
言語 クロアチア語
キーワード električni strujni krug, paralelni spoj, serijski spoj
シミュレーション 直流回路キット (HTML5)


著者 Anita Sečan
メールアドレス anitabranisa@yahoo.com
学校 / 団体 OŠ BELICA
送信日 17/11/09
更新日 17/11/09