Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā
内容 Darbs paredzēts 9. klasei, mācoties par elektriskajām ķēdēm. Tas paredzēts skolēnu patstāvīgam darbam, secīgi izpildot darba uzdevumus. Mērķis: pilnveidot prasmi saslēgt elektrisko ķēdi pēc uzzīmētas shēmas un izskaidrot elektriskās strāvas plūšanas nosacījumus, veicot virtuālu laboratorijas darbu. Skolēnam sasniedzamie rezultāti: saslēdz virtuālu elektrisko ķēdi pēc dotās shēmas, analizē strāvas plūšanas nosacījumus, aprēķina spuldzes pretestību pēc Oma likuma ķēdes posmam.
所要時間 30 分
解答を含む いいえ
言語 ラトビア語
キーワード Oma likums, strāvas plūšanas nosacījumi
シミュレーション 直流回路キット, Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


著者 Ieva Leja
メールアドレス atoparseks@gmail.com
学校 / 団体 LU
送信日 13/05/29
更新日 13/05/29