ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO
内容 Ολοκληρωμένο σενάριο με 8 φύλλα εργασίας και Αναλυτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αναφοράς
課題 物理学
レベル 中学校, 高等学校
タイプ その他, 実験教室
解答を含む いいえ
言語 ギリシャ語
キーワード αμπερόμετρα, αντίσταση, βολτόμετρα, βραχυκύκλωμα, ηλεκτρικά κυκλώματα, παράλληλη σύνδεση αντιστατών, σειρά σύνδεση αντιστατών, φωτοβολία λαμπτήρα
シミュレーション Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


著者 Αγησίλαος Πετρόπουλος
メールアドレス apet79@otenet.gr
学校 / 団体 1 st Gymnasio of Korinthos - Greece
送信日 12/02/27
更新日 15/08/31