ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only)


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only)
内容 ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (DC Only) και Συμπληρωματικό του Διδακτικού Σεναρίου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
課題 物理学
レベル その他, 中学校, 高等学校
タイプ その他, 証明
解答を含む いいえ
言語 英語
キーワード Circuit, Construction, DC, Kit, Virtual Lab
シミュレーション 直流回路キット


著者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
メールアドレス nikoskypriotakis@gmail.com
学校 / 団体 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
送信日 11/01/02
更新日 11/01/25