Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm
内容 Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
課題 物理学
レベル 中学校, 高等学校
タイプ 実験教室, 宿題
解答を含む いいえ
言語 ギリシャ語
キーワード Νόμος Ohm, Fysik;h, Hlektrism;ow
シミュレーション 直流回路キット, Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab


著者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
メールアドレス nikoskypriotakis@gmail.com
学校 / 団体 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
送信日 11/01/02
更新日 11/01/02