energia mecanica


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان energia mecanica
شرح transformações de energia
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع Remote Learning
پاسخ ها شامل خیر
زبان پرتغالی، برزیلی
کلید واژه energia cinetica، energia mecanica، energia potencial
شبیه سازی ها انرژی پارک اسکیت


نویسنده Alfredo Melk
مدرسه / سازمان Alfredo
ارسال شده 6/2/21
بروزرسانی شده 6/2/21