(Lab Report


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان (Lab Report
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Projectile Motion (Lab Report)
شبیه سازی ها حرکت در دو بعد


نویسنده ali alghfeli
مدرسه / سازمان our doctor
ارسال شده 11/22/20
بروزرسانی شده 11/22/20