Introduction to Circuits Inquiry


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Introduction to Circuits Inquiry
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع Guided Activity، Remote Learning
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه DC Circuits، Equivalent resistance، Power
شبیه سازی ها آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم (HTML5)


نویسنده Drew Davis
مدرسه / سازمان International School of Kuala Lumpur
ارسال شده 11/8/20
بروزرسانی شده 11/8/20