Capacitors - Introduction-


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Capacitors - Introduction-
شرح Study the parameters affect the capacitance of a parallel plate capacitor
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1، پیش دانشگاهی 2
نوع Guided Activity، Remote Learning، آزمایشگاه، نمایش، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Capacitor، capacitance، permitivity
شبیه سازی ها آزمایشگاه خازن، آزمایشگاه مجازی خازن: مقدماتی (HTML5)، بارها و میدان ها (HTML5)، انطباق منحني


نویسنده Bassam Rashed
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 5/10/20
بروزرسانی شده 5/10/20