Addition of Vectors by its Components


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Addition of Vectors by its Components
شرح Addition of Vectors by its Components
موضوع فیزیک
سطح دبستان، دبیرستان، راهنمایی، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Addition of Vectors، Components، Vectors
شبیه سازی ها جمع برداری (HTML5)


نویسنده Dr Akhlaq Ahmad
مدرسه / سازمان Umm Al Qura University
ارسال شده 3/26/20
بروزرسانی شده 3/26/20