Introduction to oscillations and SHM


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Introduction to oscillations and SHM
شرح Activity to introduce oscillations and simple harmonic motion
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه SHM، oscillations
شبیه سازی ها جرم ها و فنر ها: مقدمات (HTML5)


نویسنده Claudia Monesi
مدرسه / سازمان st stephen's school
ارسال شده 3/25/20
بروزرسانی شده 3/25/20