Speed of Wave Investigation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Speed of Wave Investigation
شرح For use with Google apps for education
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Wave، basic، chromebook، google، inquiry، lab، speed
شبیه سازی ها موج در ریسمان (HTML5)


نویسنده David Garza
مدرسه / سازمان Denton ISD
ارسال شده 2/22/19
بروزرسانی شده 2/22/19