Investigation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Investigation
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع Guided Activity، آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Force
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه (HTML5)


نویسنده Bruce Spurrell
مدرسه / سازمان PWC
ارسال شده 10/16/18
بروزرسانی شده 10/16/18