Activity sheet_Resonance


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Activity sheet_Resonance
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Periodic motion، Resonance
شبیه سازی ها تشديد


نویسنده Rabin Rabe
مدرسه / سازمان Military Technological College
ارسال شده 9/23/18
بروزرسانی شده 9/23/18