Electrical circuits in virtual laboratory


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Electrical circuits in virtual laboratory
شرح Activities of design and analysis of electrical circuits in virtual laboratory
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان اسپانیایی
کلید واژه analysis، design، electrical circuits، virtual laboratory
شبیه سازی ها (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار


نویسنده Alfonso Pontes-Pedrajas
مدرسه / سازمان University of Córdoba (Spain)
ارسال شده 4/19/18
بروزرسانی شده 4/19/18