Ajust equacions químiques


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Ajust equacions químiques
شرح
موضوع شیمی
سطح دبیرستان
نوع کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان کاتالان
کلید واژه equacions químiques، reaccions químiques
شبیه سازی ها موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5)، موازنه ی معادله های شیمیایی


نویسنده Miriam Pujadas
مدرسه / سازمان Ins illa de rodes
ارسال شده 3/25/18
بروزرسانی شده 3/25/18