Bilanciamento di reazioni chimiche___ITALIANO


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Bilanciamento di reazioni chimiche___ITALIANO
شرح
موضوع شیمی
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان ایتالیایی
کلید واژه atomi، bilanciamento، molecole، reazioni chimiche
شبیه سازی ها موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5)


نویسنده Natasha Samousenko
مدرسه / سازمان Technical School
ارسال شده 8/15/17
بروزرسانی شده 8/15/17