Newton's Gravitation Law


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Newton's Gravitation Law
شرح Activity allows students to derive Newton's Gravitation Law by using data collected from the simulation.
موضوع فیزیک، نجوم
سطح دبیرستان
نوع Guided Activity، آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Newtons; gravity; Newton's gravity equation
شبیه سازی ها آرمایشگاه نیروی گرانش


نویسنده Simon Lees
مدرسه / سازمان St Hildas
ارسال شده 7/15/17
بروزرسانی شده 7/15/17