states of matter basic


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان states of matter basic
شرح
موضوع شیمی
سطح دبستان
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه states of matter
شبیه سازی ها حالت های ماده: مقدماتی


نویسنده edina lawson
ایمیل تماس elawson@ps3brooklyn.org
مدرسه / سازمان ps3
ارسال شده 3/28/17
بروزرسانی شده 3/28/17