States Of Matter


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنیدعنوان States Of Matter
شرح
موضوع شیمی، فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه States Of Matter Basic
شبیه سازی ها حالت های ماده: مقدماتی (HTML5)


نویسنده Craig Reuter
ایمیل تماس craig.reuter@cd-csd.org
مدرسه / سازمان Central DeWitt High School
ارسال شده 3/22/17
بروزرسانی شده 3/22/17