Lab- Wave Simulation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Lab- Wave Simulation
شرح First attempt at inquiry with simulation for 6th graders
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع Guided Activity، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه inquiry، physical science، waves
شبیه سازی ها موج در ریسمان (HTML5)


نویسنده Kyle Bracchi
مدرسه / سازمان Brooklyn Middle School
ارسال شده 5/16/16
بروزرسانی شده 5/16/16