LKS HUKUM HOOKE


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان LKS HUKUM HOOKE
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان اندونزیایی
کلید واژه ROHAYATI123
شبیه سازی ها قانون هوک (HTML5)


نویسنده saptiwi rohayati
ایمیل تماس tiwirohayati04@yahoo.com
مدرسه / سازمان SMA N 1 NGAGLIK
ارسال شده 4/1/16
بروزرسانی شده 4/1/16