balance


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان balance
شرح ....
موضوع زیست شناسی
سطح راهنمایی
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه weight distence
شبیه سازی ها قانون گشتاورها (HTML5)، قانون گشتاورها


نویسنده mrwin lee
مدرسه / سازمان ecnu
ارسال شده 12/16/15
بروزرسانی شده 12/16/15