Refraction of Light


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Refraction of Light
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Lights، Reflection، Refraction
شبیه سازی ها شکست نور


نویسنده Ayesha Ayub
ایمیل تماس ayub2038@yahoo.com
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 3/16/15
بروزرسانی شده 3/16/15