Color Vision


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Color Vision
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه color، light، primary، secondary، vision
شبیه سازی ها دید رنگی


نویسنده Hana Nudelman
ایمیل تماس hana.nudelman36@myhunter.cuny.edu
مدرسه / سازمان education
ارسال شده 3/15/15
بروزرسانی شده 3/15/15