2D Collision Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان 2D Collision Lab
شرح
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه 2D، AP Physics، collisions
شبیه سازی ها آزمایشگاه برخورد


نویسنده Amy Hayes
مدرسه / سازمان Norcross High School
ارسال شده 1/23/15
بروزرسانی شده 1/23/15