Force and Motion Investigation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Force and Motion Investigation
شرح A detailed investigation of Newton's 1st and 2nd laws along with friction.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Forces، Friction، Newton's Laws
شبیه سازی ها آشنايي با نيروها و حركت


نویسنده Michael Pennisi
مدرسه / سازمان Schaumburg High School
ارسال شده 11/10/14
بروزرسانی شده 11/10/14