lab course mass-spring system


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان lab course mass-spring system
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان هلندی
کلید واژه practicum massa-veersysteem
شبیه سازی ها جرم ها و فنرها


نویسنده Peter Selen
مدرسه / سازمان Colegio Arubano
ارسال شده 5/13/14
بروزرسانی شده 5/13/14