Using the particle model to explain states of matter


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Using the particle model to explain states of matter
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه matter، particle model، states
شبیه سازی ها حالت های ماده: مقدماتی


نویسنده George Ramos
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 4/5/14
بروزرسانی شده 4/5/14