Inquiry to Gravity


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Inquiry to Gravity
شرح Introduction to Gravity activity.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Force، Gravity
شبیه سازی ها گرانش و مدار، آرمایشگاه نیروی گرانش


نویسنده Brian Underwood
مدرسه / سازمان Milford Exempted Village
ارسال شده 12/8/13
بروزرسانی شده 12/9/13